Um okkur

Varlega er fyrirtæki sem sérhæfir sig í innflutningi og sölu á vímuefnaprófum til einkanota. Vímuefnaprófin sem um ræðir eru ekki ætluð til að skima fyrir um hvort einstaklingur hafi notað vímuefni heldur eru þau ætluð til að prófa sjálf efnin. Prófin skima ýmist fyrir virkum efnum eða íblöndunarefnum en einnig bjóðum við í nokkrum tilfellum upp á próf sem mæla styrkleika efna.

 Vegna gildandi löggjafar á Íslandi eru flest vímuefni ólögleg hér á landi. Það getur haft í för með sér ýmsar óæskilegar afleiðingar, m.a. leiðir það til þess að sala og dreifing þessara efna er í höndum manna sem kjósa að höndla með ólögleg efni og hafa ekki nauðsynlega hagsmuni „viðskiptavinarins“ að leiðarljósi við sölu og markaðssetningu efnanna. Engar innihaldslýsingar eru á umbúðum ólöglegra vímuefna og ekkert gæðaeftirlit. Fólki er þá gjarnan gert að leggja traust sitt í hendur ókunnugra aðila, sem selja efnin á svörtum markaði, og þekkja sjálfir jafnvel ekki styrkleika efnanna eða hvaða íblöndunarefni kunna að vera í þeim. Það er vel þekkt að á svörtum markaði er algengt að íblöndunarefnum sé, í ýmsum tilgangi, blandað við þá vímugjafa sem um ræðir hverju sinni. Í sumum tilfellum kunna einhver íblöndunarefni að hafa óæskilegar aukaverkanir og geta jafnvel verið skaðleg heilsu neytanda. 

Þegar kemur að ólöglegum vímuefnum er aðgengi að fræðslu því miður takmarkað, m.a. um hvernig öruggast er að neyta þeirra. Við notkun vímuefna eru atriði eins og styrkleiki þeirra og skammtastærð mikilvæg atriði til að hafa í huga, og ekki síður hvaða ólíku efni getur verið hættulegt að nota samtímis. 

Það er opinbert markmið okkar hjá Varlega ehf. að bjóða viðskiptavinum okkar að taka gæðaeftirlitið í eigin hendur, á hverjum þeim efnum sem þeir kjósa að nota, þar sem hið opinbera gerir það ekki. Það er okkar trú að ekki skuli mismuna fólki á forsendum þess hvaða vímuefni það kýs að innbyrða, enda hentar áfengi, sem er eina löglega vímuefnið á Íslandi, ekki öllum. Einnig hyggjumst við nota vefsíðu okkar til að miðla fordómalausum og fjölbreyttum alhliða fróðleik um vímuefni, ætluðum til að auka þekkingu og gefa fólki þannig færi á að vera betur í stakk búið til að gæta eigin öryggis og annarra ef að þau kjósa að neyta ólöglegra vímuefna.

Athygli skal vakin á því að varsla, meðhöndlun og verslun með vímuefni er
ólögleg í nánast öllum tilvikum. Ekkert hér á síðunni skal skoðað sem hvatning
til að versla, neyta eða dreifa ólöglegum vímuefnum. Vímuefnaneysla getur
verið hættuleg heilsu neytandans og ef að einhver kýs, þrátt fyrir allt, að neyta
ólöglegra vímuefna hvetjum við viðkomandi til þess að prófa efnin, kynna sér
notkun og neyslu, s.s. æskilegar skammtastærðir og mögulegar aukaverkanir.
Prófin sem að við seljum geta gefið vísbendingu um virk efni, styrkleika og
íblöndunarefni og þannig mögulega komið í veg fyrir slys eða óhöpp af völdum
neyslunnar, t.d. ef hættuleg íblöndunarefni leynast í efninu eða styrkleiki þess
er umfram það sem neytandi kann að vera vanur. Prófin eru til leiðbeiningar og
þeim er ekki ætlað að koma í stað niðurstöðu sem fengin er á viðurkenndri
rannsóknarstofu.